Organització

L’Associació Animalista d’Alòs de Balaguer, segons els seus Estatuts aprovats el 12 de setembre de 2020, és una associació no lucrativa constituïda pels seus socis, que s’estructura entorn als seus òrgans de govern: L’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’Assemblea General està formada pel conjunt de socis de l’entitat, i constitueix el màxim òrgan de decisió de les actuacions d'AAAB. La Junta Directiva és l’òrgan executiu que representa i desenvolupa les decisions preses per l’Assemblea General, i està composta pel President, Ramon May, la Vicepresidenta, Carlota Esteve, la Tresorera, Emma Paris  i la Secretària, Maria Ayet.

Estatuts de l’AAAB

¡Comparte!