• Tenir un control de les colònies de gats del poble, comptabilitzant els individus de cada colònia i creant un cens amb aquesta informació, tot indicant els gats esterilitzats i els que no ho estan.
  • Convertir les concentracions de gats en colònies de gats controlades, dignes i estables, millorant així la convivència amb els veïns de l’entorn on viuen.
  • Participar en l’aplicació la tècnica CER (Captura, Esterilització i Retorn), reconeguda internacionalment com la més humanitària i eficaç per al control de les colònies de gats.
  • Informar els cuidadors/es de les activitats que es realitzaran per controlar les colònies i els alimentadors/es perquè es doni demanar en els llocs pactats.
  • Fer difusió via web i xarxes socials de les fotografies dels gats que viuen al carrer del municipi d’Alòs de Balaguer perquè puguin ser adoptats, acollits o recuperats, i de les campanyes de crowdfunding i merxandatge que s’organitzen a l’entitat.
  • Organitzar xerrades coordinades amb l’Ajuntament d’Alòs de Balaguer per tal de sensibilizar i educar en el respecte als gats en particular i als animals en general.